Inzet

Ik zoek in taal en denken de aansluiting met de mensen waar het beleid over gaat. In de praktijk betekent dat vrijwel altijd dat het beleidsverhaal moet 'kantelen': de opgebouwde piramide van redeneringen die culmineren in een conclusie, moet met zijn punt terug op de aarde. Terug naar de belevingswereld van de mensen waar het voor bedoeld is, in taal, toon, argumentatie en onderbouwing.

Dat beschouw ik als het belangrijkste onderdeel van mijn werk, maar ik zorg er natuurlijk ook voor dat de punten en komma's op hun plek staan.